Sifu Przemysław Mogiełka

Stopień: 
4. stopień mistrzowski
Miejscowość: 
Sopot